Aktualności

15.06.2020
Wójt Gminy Lasowice Wielkie Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.
02.06.2020
Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, mających ciekawy pomysł na projekt aktywizujący społeczność lokalną, inicjujący współpracę na rzecz dobra wspólnego, a działających na terenie gmin: Byczyna, Woł

Pierwsza Poprzednia 1 2 3 4 5 6 51 52 53 Ostatnia